Dating oosteuropa

Nochtans is de afstand tussen Antwerpen en de CEE (Central and Eastern Europe)-landen optimaal voor spoorvervoer.Op langere afstand kan de trein namelijk kostenefficiënt worden ingezet en is het efficiënter en duurzamer dan het wegvervoer.Sinds 2004 maken Tsjechië, Slovakije en Polen deel uit van de Europese Unie.Het aantal buitenlandse investeringen in deze landen groeide de laatste jaren enorm, vele arbeidsintensieve productiesites werden verlegd van West- naar Oost-Europa.Bij het registreren op deze website of het betalend gebruik ervan aanvaardt de gebruiker expliciet de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.Mediafin streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is.Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen.

Werkbezoeken SMHO legt regelmatig werkbezoeken af aan haar projecten.

BTW-nummer: BE 404.800.301 Elk bezoek aan deze website van Mediafin is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

Door zijn bezoek aan de website stemt de gebruiker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, ongeacht het gaat om een gratis bezoek aan de website dan wel een bezoek waarvoor op een of andere wijze wordt betaald aan Mediafin.

Op die manier kunnen we alle financiële middelen volledig benutten voor onze goede doelen.

CBF SMHO heeft het CBF-certificaat voor kleine goede doelen.

Leave a Reply